Zaproszenie

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

W tym roku mija piąta rocznica śmierci Profesora Stanisława Filipeckiego — wybitnego polskiego naukowca, twórcy polskich fundamentów profilaktyki, diagnostyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W ramach pierwszej Konferencji poświeconej postępom terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej pragniemy przypomnieć sylwetkę tego znakomitego lekarza i naukowca, a cała naszą Konferencję dedykujemy pamięci Profesora Filipeckiego.

Warto szczególnie podkreślić, że obecnie jesteśmy świadkami olbrzymich zmian, jakie się dokonają w terapii przeciwzakrzepowej i przeciwpłytkowej. Wyniki opublikowanych niedawno badań klinicznych stanowią podstawę szerokiego wprowadzenia do codziennej praktyki lekarskiej nowych leków.

Największy postęp dokonał się w profilaktyce i terapii zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej oraz profilaktyce udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków. Wychodząc naprzeciw dokonanym i oczekiwanym przełomowym zmianom w terapii wspomnianych jednostek chorobowych oraz wielu innych schorzeń, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pierwszej Konferencji poświęconej postępom w terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej, organizowanej we współpracy z firmą Via Medica. Spotkanie odbędzie się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2012 roku w Warszawie w hotelu Golden Tulip.

Omawiane w ramach obrad zagadnienia są interdyscyplinarne, a Konferencja adresowana jest do szerokiego grona specjalistów obejmującego angiologów, kardiologów, flebologów, chirurgów naczyniowych, internistów, ortopedów, lekarzy rodzinnych, neurologów, pneumonologów, onkologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych przedstawioną na wstępie problematyką.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział zaowocuje wymiernymi korzyściami związanymi z poprawą standardów terapii, wymierną wiedzą dotyczącą na przykład postępowania w wypadku wystąpienia powikłań terapii.

Zatem do zobaczenia w Warszawie!

W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski