Sala konferencyjna
09:0010:10
Sesja I: Poranne rozważania — który czynnik krzepnięcia jest/będzie najważniejszy z punktu widzenia dostępnych opcji terapeutycznych? dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni, dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
70 min

09:00 - 09:15

Czynnik II — heparyna niefrakcjonowana dr n. med. Anna Płatek

09:15 - 09:30

Czynnik Xa/IIa — heparyny drobnocząsteczkowe dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC

09:30 - 09:45

Wyłącznie czynnik Xa — pentasacharydy dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

09:45 - 10:00

Czynnik XI — abelacimab dr n. med. Marcin Wełnicki

10:00 - 10:10

Dyskusja
10:1010:20
Przerwa 10 min
10:2011:30
Sesja II: 60 minut o nowych wytycznych ESC 2021 w kontekście
leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
70 min

10:20 - 10:35

Nowe wytyczne ESC dotyczące prewencji — co mi
się podoba w zakresie leczenia przeciwpłytkowego?
dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

10:35 - 10:50

Nowe wytyczne ESC dotyczące prewencji — czego
mi brakuje? Co mogłoby być inaczej w zakresie leczenia
przeciwpłytkowego?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

10:50 - 11:05

Nowe wytyczne ESC dotyczące wad serca — co mi się podoba w
zakresie leczenia przeciwzakrzepowego? Czego brakuje?
dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

11:05 - 11:20

Nowe wytyczne ESC dotyczące elektroterapii: leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe okołozabiegowo — co się zmieniło? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

11:20 - 11:30

Dyskusja
11:3011:40
Przerwa 10 min
11:4013:00
Sesja III: 60 minut o migotaniu przedsionków — specyfika leczenia przeciwkrzepliwego u… prof. dr hab. n. med. Marek Postuła, prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek
80 min

11:40 - 11:55

...sportowców i osób aktywnych fizycznie prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek

11:55 - 12:10

…kobiet w ciąży dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

12:10 - 12:25

...osób z otyłością i niedowagą dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC

12:25 - 12:40

...przewlekłą chorobą nerek dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

12:40 - 13:00

Dyskusja panelowa
13:0013:15
Przerwa 15 min
13:1513:20
Otwarcie X Konferencji Postępy Terapii Przeciwkrzepliwej i
Przeciwpłytkowej
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
5 min
13:2014:15
State-of-the-art review
55 min

13:20 - 13:35

Wprowadzenie — sylwetka naukowa tegorocznego Wykładowcy
State-of-the-art-review
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

13:35 - 14:00

Wykład State-of-the-art review: Od badań leków przeciwpłytkowych do międzynarodowych grup badawczych — jak z AVOCADO zrobić COMETĘ ? prof. dr hab. n. med. Marek Postuła

14:00 - 14:15

Dyskusja, pytania publiczności prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
14:1514:25
Przerwa 10 min
14:2514:55
Sesja satelitarna firmy Bayer:
Raz a dobrze. Rywaroksaban...i potem długo nic
dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
30 min
14:5515:05
Przerwa 10 min
15:0516:10
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: Kompleksowa opieka nad pacjentem z migotaniem przedsionków
65 min

15:05 - 15:20

Nowe doniesienia o dabigatranie — co nowego w MEDLINE? prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

15:20 - 15:35

Leczenie przeciwkrzepliwe w dobie pandemii COVID-19 — jak powinna wyglądać codzienna praktyka? dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

15:35 - 15:50

Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

15:50 - 16:10

Dyskusja
16:1016:20
Przerwa 10 min
16:2017:45
Sesja IV: Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w dobie COVID-19 i w zespołach post-COVID — okiem specjalistów prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
85 min

16:20 - 16:35

Czy wirusy inne niż SARS-CoV-2 również mogą dawać powikłania zakrzepowo-zatorowe?
 
dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

16:35 - 16:50

Leczenie przeciwzakrzepowe z perspektywy lekarza pracującego w oddziale covidowym prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

16:50 - 17:05

Leczenie przeciwzakrzepowe z perspektywy zabiegowca-kardiochirurga — czy coś się zmieniło? dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel

17:05 - 17:20

Leczenie przeciwzakrzepowe z perspektywy zabiegowca-kardiologa inwazyjnego — czy coś się zmieniło? dr hab. n. med. Zenon Huczek

17:20 - 17:35

Glikokaliks — nowy gracz w terapii przeciwkrzepliwej prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

17:35 - 17:45

Dyskusja
Sala konferencyjna
09:0009:30
Epidemiologia i nowości w patofizjologii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
30 min
09:3010:30
Sesja V Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
60 min

09:30 - 09:50

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chirurgii ortopedycznej dr n. med. Dariusz Chmielewski

09:50 - 10:10

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chirurgii prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

10:10 - 10:30

Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych leczonych zachowawczo dr n. med. Małgorzata Dybowska
10:3010:40
Przerwa 10 min
10:4011:05
Sesja satelitarna firmy Bayer:
Najnowsze trendy w leczeniu zakrzepicy żył głębokich na 2022 rok
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
25 min
11:0511:45
Sesja VI Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel, dr n. med. Małgorzata Dybowska
40 min

11:05 - 11:25

Diagnostyka ultrsonograficzna zakrzepicy żył głębokich prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel

11:25 - 11:45

Postepowanie diagnostyczne w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej — potwierdzanie i wykluczanie dr n. med. Małgorzata Dybowska
11:4512:15
Sesja satelitarna firmy Alfa Sigma:
Pacjent z żylną choroba zakrzepowo-zatorową i zespołem pozakrzepowym — w jaki sposób COVID-19 zmienia moje podejście do leczenia?
30 min

11:45 - 12:00

Najważniejsze wnioski z aktualnych wytycznych leczenia ŻChZZ i zespołu pozakrzepowego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

12:00 - 12:15

Jakie korzyści daje leczenie naczyniowo-plejotropowe? dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
12:1512:25
Przerwa 10 min
12:2512:55
Sesja satelitarna firmy Pfizer:
Apiksaban — jeden lek, różne wskazania, różne grupy pacjentów: migotanie przedsionków, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i choroba nowotworowa
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
30 min
12:5515:15
Sesja VII Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
140 min

12:55 - 13:15

Leczenie ostrej fazy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dr n. med. Małgorzata Dybowska

13:15 - 13:35

Przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe — kogo jak długo leczyć? prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

13:35 - 13:55

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych ze współistniejącym nowotworem złośliwym prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

13:55 - 14:15

Trombolityczne leczenie zakrzepicy żył głębokich prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

14:15 - 14:35

Interwencyjne leczenie zatoru tętnicy płucnej prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

14:35 - 14:55

Kompresjoterapia u chorych z zakrzepicą żył głębokich prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

14:55 - 15:15

Filtry do żyły głównej dolnej — wskazania do implantacji prof. dr hab. n. med. Bogdan Hajduk
15:1515:25
Przerwa 10 min
15:2516:45
Sesja VIII Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
80 min

15:25 - 15:45

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

15:45 - 16:05

Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

16:05 - 16:25

Zespół pozakrzepowy i przewlekła choroba żylna prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

16:25 - 16:45

Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób układu oddechowego prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz
Copyrights © 2022 Via Medica