Opłaty

WARIANT I

Bezpłatny udział w Virtual Meeting — 0zł

W ramach bezpłatnej rejestracji zapewniamy:

Link do transmisji online

 

WARIANT II

Udział w Virtual Meeting z dostępem do wykładów offline przez okres 3 miesięcy — 90zł

W ramach opłaty zapewniamy:

Link do transmisji online

Dostęp do wykładów offline przez okres 3 miesięcy

 

WARIANT III

Udział stacjonarny w konferencji

Opłata podstawowa — 190zł

Opłata dla członków ViaClub:

Błękitna karta — 142zł

Srebrna karta — 95zł

Złota Karta — 0zł

W ramach opłaty zapewniamy:

  • Udział w konferencji
  • Dostęp do platformy TVmed i wykładów offline przez okres 3 miesięcy
  • Materiały konferencyjne
  • Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
  • Publikacje promocyjne
  • Poczęstunek podczas przerw
  • Identyfikator

 

Opłatę należy zrealizować po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji:

REJESTRACJA

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: ptpip@viamedica.pl


W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
 

Copyrights © 2022 Via Medica