Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Rok 2014 nie był tak bogaty jak poprzednie w wydarzenia dotyczące postępów w terapii przeciwzakrzepowej oraz diagnostyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Warto jednak odnotować, że właśnie w 2014 roku zostanie zarejestrowanych kilka nowych leków przeciwzakrzepowych w leczeniu i wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W środowiskach lekarskich naszego kraju stale monitorujemy dokonujący się postęp, a w pewnym zakresie jesteśmy jego twórcami — polskie ośrodki biorą aktywny udział w rozwoju efektywności i bezpieczeństwa nowych leków przeciwzakrzepowych w różnych wskazaniach. Tak jak w latach ubiegłych mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w trzeciej już konferencji poświęconej postępom w terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej, organizowanej we współpracy z firmą Via Medica. Spotkanie odbędzie się w dniach 28–29 listopada 2014 roku w hotelu Sound Garden w Warszawie.

Zagadnienia, które będą omawiane w ramach obrad, są interdyscyplinarne, a konferencję adresujemy do szerokiego grona specjalistów — kardiologów, angiologów, flebologów, chirurgów naczyniowych, internistów, ortopedów, lekarzy rodzinnych, neurologów, pneumonologów, ginekologów, onkologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych tą problematyką.

Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w obradach. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział zaowocuje wymiernymi korzyściami związanymi z poprawą standardów terapii oraz wzrostem wiedzy dotyczącej na przykład postępowania w przypadku powikłań terapii.

W bieżącym roku przewidzieliśmy znacznie więcej czasu na dyskusję. Chcemy w ten sposób zachęcić Państwa do niej i wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące omawianej problematyki.

Zatem do zobaczenia w Warszawie!

 

W imieniu Komitetu Naukowego

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Redaktor Naczelny miesięcznika „Kardiologia Polska”

Wiceprezes Zarządu Głównego PTNT

 

Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Przewodnicząca Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 

Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

Prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą

Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Pneumonologiczno-Kardiologicznej Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego