Sala konferencyjna
09:0010:10
Sesja 1. 60 minut o płytkach i ich tajemnicach Przewodniczący: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni, dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka
70 min

09:00 - 09:15

Płytki a stabilność blaszek miażdżycowych dr n. med. Mariusz Tomaniak

09:15 - 09:30

Płytki i ich mikropęcherzyki dr n. med. Aleksandra Gąsecka

09:30 - 09:45

Płytki i testy aktywności płytek dr n. med. Łukasz Kołtowski

09:45 - 10:00

Płytki i nowe nadzieje na ich farmakologiczną blokadę dr n. med. Marcin Wełnicki

10:00 - 10:10

Dyskusja
10:1010:20
Przerwa 10 min
10:2011:30
Sesja 2. 60 minut o nowych wytycznych ESC w kontekście leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
70 min

10:20 - 10:35

Nowe wytyczne ESC dotyczące migotania przedsionków — co mi się podoba w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego? dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

10:35 - 10:50

Nowe wytyczne ESC dotyczące migotania przedsionków — czego mi brakuje? Co mogłoby być inaczej w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

10:50 - 11:05

Nowe wytyczne ESC dotyczące NSTEMI — co mi się podoba w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego? dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

11:05 - 11:20

Nowe wytyczne ESC dotyczące NSTEMI — czego mi brakuje? Co mogłoby być inaczej w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego? prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

11:20 - 11:30

Dyskusja
11:3011:40
Przerwa 10 min
11:4013:00
Sesja 3. 60 minut o nowych lekach — co nowego w ciągu ostatniego roku o… Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Postuła, dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
80 min

11:40 - 11:50

…tikagrelorze dr n. med. Anna Płatek

11:50 - 12:00

…riwaroksabanie dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC

12:00 - 12:10

…apiksabanie dr n. med. Anna Ryś-Czaporowska

12:10 - 12:20

…edoksabanie lek. Karolina Semczuk-Kaczmarek

12:20 - 12:30

…sulodeksydzie dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

12:30 - 12:40

…dabigatranie prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

12:40 - 12:50

…prasugrelu prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

12:50 - 13:00

Dyskusja
13:0013:15
Przerwa 15 min
13:1513:20
Otwarcie IX Konferencji Postępy terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
5 min
13:2014:15
State-of-the-art review
55 min

13:20 - 13:35

Wprowadzenie — sylwetka naukowa tegorocznego Wykładowcy State-of-the-art-review prof. dr hab. n. med. Marek Postuła

13:35 - 14:00

Wykład State-of-the-art review. Czy kwas acetylosalicylowy ma nadal miejsce w prewencji pierwotnej? prof. dr hab. n. med. Jolanta Siller-Matula

14:00 - 14:15

Dyskusja, pytania publiczności prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Marek Postuła
14:1514:25
Przerwa 10 min
14:2514:55
Sesja satelitarna firmy Bayer: Trudne pytania i praktyczne wskazówki dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego
 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, dr hab. n. med. Marcin Barylski, FESC
30 min
14:5515:05
Przerwa 10 min
15:0516:10
Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: Nowości w leczeniu przeciwkrzepliwym w dobie pandemii COVID-19 — o czym warto pamiętać w codziennej praktyce?
65 min

15:05 - 15:25

Postępy w leczeniu i prewencji udaru mózgu prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

15:25 - 15:45

Migotanie przedsionków/ostre zespoły wieńcowe dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni

15:45 - 16:05

COVID-19 a powikłania zakrzepowo-zatorowe — punkt widzenia specjalisty chorób zakaźnych  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

16:05 - 16:10

Dyskusja
16:1016:20
Przerwa 10 min
16:2017:30
Sesja 4. 60 minut dla zabiegowców Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Siller-Matula, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
70 min

16:20 - 16:35

Leczenie przeciwzakrzepowe — TAVI 2020 dr hab. n. med. Zenon Huczek

16:35 - 16:50

Leczenie przeciwzakrzepowe — zamykanie uszka lewego przedsionka 2020 prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek

16:50 - 17:05

Leczenie przeciwzakrzepowe — po kardiochirurgicznych zabiegach na zastawce mitralnej dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel

17:05 - 17:20

Leczenie przeciwzakrzepowe — po zabiegach rewaskularyzacji wieńcowej w kardiochirurgii dr n. med. Radosław Wilimski

17:20 - 17:30

Dyskusja
17:3018:00
Sesja satelitarna firmy Pfizer: Ostry zespół wieńcowy u pacjenta z migotaniem przedsionków — jak bezpiecznie leczyć przeciwkrzepliwie? prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
30 min
Sala konferencyjna
09:0009:05
Rozpoczęcie drugiego dnia IX Konferencji Postępy terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytkowej prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
5 min
09:0510:00
Sesja 1. Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
55 min

09:05 - 09:20

Leczenie przyczynowe przewlekłej choroby żylnej prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

09:20 - 09:35

Kliniczna korzyść netto w przewlekłej profilaktyce nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

09:35 - 09:50

Leczenie interwencyjne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

09:50 - 10:00

Dyskusja
10:0010:10
Przerwa 10 min
10:1011:05
Sesja 2. Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogdan Hajduk, prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
55 min

10:10 - 10:25

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zakrzepica naczyń płucnych w przebiegu COVID-19 prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski

10:25 - 10:40

Czynniki predykcyjne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w COVID-19 prof. dr hab. n. med. Bogdan Hajduk

10:40 - 10:55

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w przebiegu COVID-19
 
dr n. med. Wojciech Skorupa

10:55 - 11:05

Dyskusja
11:0511:15
Przerwa 10 min
11:1511:55
Sesja 3. Przewodniczące: dr n. med. Katarzyna Lewandowska, dr n. med. Małgorzata Sobiecka
40 min

11:15 - 11:30

Idiopatyczne włóknienie płuc i inne choroby śródmiąższowe jako czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dr n. med. Małgorzata Sobiecka

11:30 - 11:45

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, sarkoidoza i niedoczynność tarczycy jako czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dr n. med. Katarzyna Lewandowska

11:45 - 11:55

Dyskusja
11:5512:05
Przerwa 10 min
12:0514:10
SESJA 4. Przewodniczący: dr n. med. Małgorzata Dybowska, prof. dr hab. n. med. Bogdan Hajduk
125 min

12:05 - 12:20

Nowości dotyczące diagnostyki zatoru tętnicy płucnej i zakrzepicy żył głębokich dr n. med. Małgorzata Dybowska

12:20 - 12:35

Zapalenie dużych naczyń dr n. med. Dariusz Gawryluk

12:35 - 12:50

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory złośliwe — uwagi praktyczne chirurga onkologa dr n. med. Dariusz Dybowski

12:50 - 13:00

Dyskusja

13:00 - 13:10

Przerwa

13:10 - 13:25

Kompresjoterapia prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

13:25 - 13:40

Gorące tematy roku 2020: „Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dzieci” i „ Riwaroksaban w leczeniu choroby tętnic obwodowych” prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

13:40 - 14:00

Leczenie trombolityczne zakrzepicy żył głębokich prof. dr hab. n. med. Piotr Terlecki

14:00 - 14:10

Dyskusja
Copyrights © 2022 Via Medica